Leif Holmstrand

f.1972, Mariennelund, bor i Malmö

Leif kommer att medverka i Avesta Art med två olika verk. Det ena är installationen ”Aquiring Bodies”. Verket är uppbyggt av ett drygt femtiotal begagnade och skadade barnvagnar som är ett monument över sorg, låst ilska, hunger och oönskad reproduktion. Barnvagnen är ofta förekommande i Leifs installationer och här står barnvagnen i egenskap av ”förbrukad” i centrum. En sorts ständigt sorgearbete som gäller alla åldrar.

Det andra verket ”The Purpose” är ett ljudverk som genom sin sammansättning och sitt queerperspektiv ifrågasätter och söker utmana heteronormativitet.

www.leifholmstrand.se