Cooper&Gorfer

Sarah Cooper f.1974, USA och Nina Gorfer f.1979, Österrike, bor i Göteborg och Berlin

Cooper&Gorfer är teamet som använder kameran som pensel. Under sina många resor fångar de såväl den själ en given plats besitter som de kollektiva berättelserna och den enskilde individens personliga historia och karaktär och berör med detta kulturell identitet. Via de många konsthistoriska referenserna är fotografierna i sin kompostion ofta bekanta, såväl som bärare av narrativa, romantiska och mytiska element. I Avesta Art medverkar de med delar ur de många olika serierna de skapat genom åren.

www.coopergorfer.com