Anders Sunna & Michiel Brouwer

f. 1985, från Kieksiäisvaara, bor i Jokkmokk och f.1985 Alkmaar/Nederländerna, bor i Göteborg

Anders Sunnas konst är av personlig-politisk karaktär och behandlar såväl statens exploatering av det samiska samhället som familjens privata bakgrundshistoria som samer och renskötare och deras kamp mot hur makten behandlat dem. Han riktar skarp kritik mot både stat, politisk tillämpning och även det samiska samhället. Anders arbetar ofta med måleri och collage, inte sällan i graffiti/streetartstil, men även med olika typer av installationer och objekt.

Michiel Brouwer är en dokumentärfotograf som på senare år fokuserat på en likartad frågeställning som Anders Sunna, exempelvis hur staten exploaterar naturresurser, det samiska samhället och den rasism och maktordning som utövas. Tillsammans driver de projektet Maadtoe som fokuserar på att synliggöra detta ur såväl ett historiskt som samtida perspektiv. Anders personliga grund som same och Michiels granskande öga kontrasterar och balanserar varandras uttryck väl.

anderssunna.com

michielbrouwer.com