Alexander Tallén

f. 1988, Stockholm

Alexanders porslinsgestalter som i sitt formspråk tangerar såväl rokokoestetik som kitsch och exotism är ofta självporträtt i miniatyr. Han utforskar ofta frågor runt självbild och mansrollen genom tiderna men även funderingar om hur det är att vara människa i en modern värld, där evolutionens takt inte harmonierar med de tekniska framstegens framfart, kan läsas in. Med en skarp och ironisk blick lyfts de olika föreställningar som, även om de kan vara allmänmänskliga och existentiella, kopplas till mytbildningen kring mannens väsen, vilka bidrar till att upprätthålla könsstereotypa mönster. Hur ser vi på mansroll, manlighet och machokultur idag- är bilden uppdaterad eller förlegad och i behov av förändring?

alexandertallen.com

http://steneprojects.se/Alexander-Tallen