Aidan

f. 1964, Moskva

I Aidans verk möts ofta västerländsk och österländsk kultur och tradition, via såväl formspråk som innehåll. Kvinnan, synen på kvinnan och hennes roll i en modern värld är central i Aidans uttryck. Den draperade kroppen och slöjan med all dess symbolik har varit ett återkommande tema. Verken bär ofta en erotisk karaktär där kön, kropp och blick är i fokus. Aidan kommer medverka med en serie marmorskulpturer, hon pendlar mellan Moskva och sin studio i Carrara.

aidansalakhova.ru
wetterlinggallery.com/artists/aidan