Alexandra Carr

(f. 1981) Bor i London

Alexandra fascineras av och arbetar med naturvetenskapliga frågor i sitt skapande som ofta är experimentellt till sin karakär. Hon utforskar vår uppfattning av verkligheten och vår existens och söker gestalta relationen mellan litet och stort, mikro-och makrokosmos. I Avesta Art medverkar hon bland annat med verket ”Black Matter” där magnetism skapar strukturer och former.

http://www.alexandracarr.co.uk/#/empty-land-1-1-1/