Presenten

Presenten

Avesta Art 2019 presenterar även delutställningen PRESENTEN. I utställningen visas konstverk ur Fagersta, Nora och Smedjebackens kommuns samlingar av offentlig konst. I den industrihistoriska miljön möter de inlånade verken Avesta Arts konstsamling. PRESENTEN speglar vår gemensamma konsthistoria och Bergslagens kulturarv. Medverkande konstnärer i Presenten: Claes Ahlberg, Johan Ahlbäck, Henk Brass, Torbjörn Grass, Fredrik Johansson Marle, Rune Johansson, Julie Leonardsson, Ann-Charlotte Nordahl, Ragnhild Nordensten, Bert Olls, Ulla Zimmerman, Ulla Wennberg och Lars Östling.

Syns i fotot: Tomas Nordberg, Ett stycke tid.

Fredrik Johansson Marle, Speglingar (Reflections), 2014

Rune Johansson, Byaslagsmålet (Village Scuffle)

Photo: Therese Asplund

 

Torbjörn Grass medverkar i år med ett nytt verk, Järnkväden.

I utställningsrummet trängs kakburkar med pianosträngar och granatskadade pansarplåtar. Metallföremålen tronar på podier av trä
och med hjälp av datastyrda impulser och kinesiska magneter skapas ett ljudande rum där tingen sjuder av det förgångna. Med sitt nya verk
Järnkväden tar tonsättaren Torbjörn Grass avstamp i industrialismens emellanåt mörka historia och låter järnverkets artefakter spela tillbaka rakt in i samtiden.
Torbjörn Grass menar att vår romantiserade bild av industrialismens monument behöver nyanseras. Inte minst arbetsförhållanden kring järnverken har varit en tragedi för många människor. En av utgångspunkterna i Grass arbete är att åter blåsa liv i döda fragment från vårt förgångna, för att sammanfoga ett nytt här och nu.
Torbjörn Grass finns sedan tidigare representerad i Verkets samling med det interaktiva ljudverket Opera Tactile, 2010. Även om Järnkväden är ett helt fristående verk så finns det ett tydligt släktskap i sättet att arbeta. Grass, som ofta undersöker förhållandet mellan det mänskliga och det maskinella, låter den suggestiva miljön bli en del av verket. Denna transhumanistiska lek har resulterat i ett verk som både är visuellt och audiellt. Hans intresse för sceniska uttryck har sedan länge fått honom att bygga musikaliska rum och i Järnkväden har han använt
sig av sin egen uppfinning: grassofonen. Verket är noga komponerat och datastyrt, till skillnad från Opera Tactile, och grassofonen skickar impulser mätta i millisekunder till små magneter fastsatta på
föremålen. Dessa korta av- och på signaler får metallen i tingen att svänga och skapa ett brett register av toner.

Järnkväden ingår i utställningen PRESENTEN och delar av den stora ljudinstallationen letar sig upp till både Krans- och Mellanplan.
I luftrummet mellan kulturarv och samtid sprider verket nytt ljus och ljud över den gemensamma industrihistorien och skrotresterna sjunger sina kväden för den som vill lyssna.

Photo: Therese Asplund